KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'Tanıma-Tenfiz'

Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi-Kesinleşme-Tercüme

Haziran 16th, 2009 · No Comments

TENFİZ KARARI ( Türk Mahkemesi’nce Verilmeden Yabancı Mahkemelerden Hukuk Davalarına İlişkin Verilmiş ve Kanunlarına Göre Kesinleşmiş İlamların Türkiye’de İcra Olunamayacağı

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Tanıma-Tenfiz

Tanıma Tenfiz

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Tanıma sırasında yabancı mahkemede uygulanan maddi ve hukuki tespitler, özellikle usuli işlemler denetim dışında tutulmalıdır. Yabancı Mahkemenin Türk Hukukunu uygulanmaması veya yanlış uygulanması başlı başına kamu düzenine açıkça aykırılık oluşturmaz ve tanımaya da engel teşkil etmez.

Türk hukuk düzeninin temelini teşkil eden ve kendisinden vazgeçilmeyecek değerlerin ihlal edilmesi halinde kamu düzeninin açıkça ihlal edildiğinden söz edilebilir. Bu açıklama karşısında 5718 Sayılı Yasanın 58. maddesinin aradığı şartlar gerçekleşmiştir. İsteğin kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Tanıma-Tenfiz

Tanıma-Tenfiz

Nisan 17th, 2009 · No Comments

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununun 53/1. maddesinde; yabancı mahkeme ilamının, ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneğinin ve onanmış tercümesinin sunulması yeterli kabul edilmiştir

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Tanıma-Tenfiz