KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'İştirak Nafakası'

Ortak Hayatın Temelinden Sarsılması

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Davalı-davacı kadının eşine hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

[Read more →]

Tags: Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması -Boşanma · İştirak Nafakası

Maddi Manevi Tazminatta Hakkaniyet İlkesi-İştirak ve Yardım Nafakası

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecesine paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borçlar Kanunu’nun 42 ve 44. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekir.

[Read more →]

Tags: Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma · Tedbir Nafakası · Yardım Nafakası · İştirak Nafakası

İştirak Nafakası

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Nafakanın gelecek yıllarda artırılmasına ilişkin kesinleşen önceki hükümler, sonraki davalarda kesin hüküm teşkil etmez. Bu nedenle, şartların değişmesi halinde nafaka her zaman artırılabilir

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · İştirak Nafakası