KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'Terk Sebebine Dayalı Boşanma'

Terk Sebebine Dayanan Boşanma-Manevi Tazminat-Yoksulluk Nafakası

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Davacı koca tarafından terk hukuki sebebine dayalı olarak açılan boşanma davası kabul edildiğine göre davalı kadın lehine Türk Medeni Kanununun 174/2. ve 175. maddesi koşulları oluşmaz. Açıklanan yönler nazara alınmadan davalı kadın yararına manevi tazminata ve yoksulluk nafakasına hükmolunması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mah

[Read more →]

Tags: Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma · Terk Sebebine Dayalı Boşanma · Yoksulluk Nafakası

Terk Sebebine Dayalı Boşanma

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Kadın, mahkemeye başvurarak eşinin eve dönmesi için ihtar isteğinde bulunduğuna göre bu tarihten önceki olayları affettiği veya en azından hoşgörü ile karşıladığı kabul edilmelidir. Affedilen ve hoşgörüyle karşılanan hadiselerden dolayı artık koca kusurlu sayılamaz ve bu hadiselere dayanılarak diğer taraf lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemez.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Terk Sebebine Dayalı Boşanma