KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi'

Boşanan Kadınları Üzecek Haber

Temmuz 3rd, 2009 · No Comments

Boşanan kadınları üzecek haber
Bundan böyle boşanan çiftler mal paylaşımı için en geç 1 yıl içinde dava açmak zorunda kalacak.  Çünkü Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, dava açma süresi için ‘10 yıl yerine 1 yıl’ kararını verdi.
Bundan böyle boşanan çiftler mal paylaşımı için en geç 1 yıl içinde dava açmak zorunda kalacak.  Çünkü Yargıtay 8. Hukuk [...]

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Basında KAHDEM · Kadın Hakları Haberleri · Mal Rejimi · Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Kişisel Mallar-Takı

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Davacı dava konusu ziynet eşyasının varlığını, evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını, ve götürülmesine engel olunduğunu, evde kaldığını, ispat yükü altındadır.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Mal Rejimi · Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Kişisel Malların İadesi

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Davalı karşı davacı kadın, evliliğin başlangıcında kocasının evine götürdüğü çeyiz eşyalarının iadesini talep etmiştir. İstek kişisel malların ( TMK. md. 220/1-2 ) geri alınmasına ilişkindir. Kişisel malların, bu nitelikte oldukları kanıtlanması koşulu ile geri istene bilmesi için mal rejiminin sona ermiş olması gerekmez. Tarafların gösterdikleri delillerin değerlendirilip bu istekler hakkında olumlu olumsuz bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

[Read more →]

Tags: Mal Rejimi · Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Dava, çeyiz ve ziynet eşyası istemine ilişkindir. Tercih hakkı bulunan davacı çeyiz eşyalarının aynen teslimini isteyebileceği gibi bedelini de isteyebilir. Çeyiz eşyalarının bedeli istendiğine göre, yıpranma bedelleri düşülerek eşyaların değerine hükmedilmelidir

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi