KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'Nesebin Reddi'

Anayasa Mahkemesi Soybağının Reddi Davasında 5 Yıllık Hak Düşürücü Süreyi İptal Etti‏

Temmuz 3rd, 2009 · No Comments

 

Anayasa Mahkemesi
25 Haziran 2009 Perşembe Günü Saat 9.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları
Sıra No :6
Mahkemesi:Çelikhan Asliye Hukuk Mahkemesi
Esas Sayısı:2006/30
Konusu :22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 289. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi.
- 4721 sayılı Yasa’nın 289. maddesinin;
1- Birinci fıkrasında yer alan “…her hâlde doğumdan başlayarak beş yıl …” ibaresinin İPTALİNE,
http://www.anayasa.gov.tr/general/ha…asp?contID=696
Mevcut TMK Düzenlemesi:
III. [...]

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Nesebin Reddi

Soybağının Reddi-Husumet-Kayyım

Haziran 16th, 2009 · No Comments

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 286/1. maddesinde; kocanın soybağının reddi davası açarak babalık karinesini çürütebileceği, bu davanın ana ve çocuğa karşı açılacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 426/2. maddesine göre bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa vesayet makamınca ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atanması gerekmektedir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Nesebin Reddi

Nesebin Reddi

Mart 13th, 2009 · No Comments

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/3742
K. 2005/6300
T. 18.4.2005
• SOYBAĞININ REDDİ VE BABALIK DAVASI ( Önce Soybağının Reddi Daha Sonra Babalık Davası Yönünden Talebin İncelenmesi Gereği - Babalık Davasında Bir Yıllık Hak Düşürücü Süre/Çocuk İle Başka Bir Erkek Arasında Soybağı İlişkisi Varsa Sürenin İlişkinin Ortadan Kalktığı Tarihte İşlemeye Başlayacağı )
• BABALIK DAVASI ( Hak Düşürücü Süre/Çocuk İle Başka [...]

[Read more →]

Tags: Nesebin Reddi

Nesebin Reddi

Mart 13th, 2009 · No Comments

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/5176
K. 2005/7755
T. 11.5.2005
• BABALIK DAVASI ( Nüfusta Baba Olarak Görülenin Babalığı Reddedilmeden Başkasının Babalığına Karar Verilemeyeceği - Davalının Davayı Kabul Etmesinin Sonuç Doğurmayacağı )
• SOYBAĞININ REDDİ ( Davalının Davayı Kabul Etmesinin Sonuç Doğurmayacağı - Nüfusta Baba Olarak Görülenin Babalığı Reddedilmeden Başkasının Babalığına Karar Verilemeyeceği )
4721/m. 285, 286, 303/3
ÖZET : Evlilik devam ederken [...]

[Read more →]

Tags: Nesebin Reddi