KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'Kadın Hakları Haberleri'

GÖÇ ETMEK İSTEMİYORUZ-KAHDEM 8 MART 2013 BİLDİRİSİ

Mart 8th, 2013 · No Comments

GÖÇ ETMEK İSTEMİYORUZ
Evlendim… Nüfüs cüzdanım değişti, sadece medeni halim bekardan evliye dönüşmedi; tüm kütük bilgilerim yenilendi. Babamın kütüğünden eşimin kütüğüne “kaydi göç” yaşadım.
Bankama yeni nüfus cüzdanımla başvuru yaptım, bankadaki kişisel bilgilerim değişti; kredi kartlarım değişti. Bankadakiler yeni medeni halim için beni tebrik etti. Pasaportumu değiştirdim; çünkü neredeyse adım dışındaki tüm bilgilerim yepyeniydi. Aynı şeyi ehliyetim [...]

[Read more →]

Tags: Basın Açıklamaları · Basında KAHDEM · Güncel Hukuki Destek · KAHDEM Faaliyetler · Kadın Hakları Haberleri

KAHDEM 25 Kasım 2012 Bildirgesi

Kasım 24th, 2012 · No Comments

YASAL DÜZENLEMELER DEĞİŞTİ, ŞİDDET DEĞİŞMEDİ
Türkiye, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni imzaladı. Sözleşme, 29 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devamında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun, TBMM tarafından 8 Mart 2102 tarihinde kabul edildi.
Bu yasada şiddetin tanımları yapıldı, [...]

[Read more →]

Tags: 6284-Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenme · Basın Açıklamaları · Kadın Hakları Haberleri

KADINA ŞİDDET KİME EMANET

Mayıs 10th, 2012 · No Comments

Tüm çabalara karşın kadına yönelik şiddetin önlenmesi bir yana, azalmaması karşısında konuya duyarlı olanların kafası karışık. Bardak dolu mu boş mu? Öyle ki siyasi iktidar tarafından yakın zamanda, kamuoyunda artan duyarlılıkla birlikte kadın cinayetlerinin de arttığı algısına iki önemli hamleyle yanıt verildi. İlki, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin [...]

[Read more →]

Tags: Kadın Hakları Haberleri

Töre savunması yapan avukata disiplin cezası verildi

Mart 26th, 2012 · No Comments

Diyarbakır Barosu /Disiplin Kurulu
Karar
Özet:
“tüm dosya kapsamı dikkate alındığında baromuz üyesi Av.Z.Y.nin töre cinayeti nedeniyle yargılanmakta olan müvekkillerinin savunmasında hakkında disiplin soruşturması açılmasını gerektiren sözlerin savunma hakkı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği kurulumuzda tartışılmış olup 1136 sayılı Avukatlık kanununun 158 maddesi esas alınarak şikayetli avukatın TBB meslek Kurallarının 3,4,5,ve 6.maddeleri ile Avukatlık kanununun 34.maddesi gözönünde bulundurulduğunda yapılan savunmanın [...]

[Read more →]

Tags: Kadın Hakları Haberleri

Kadının Soyadı Anayasa Mahkemesinde

Nisan 7th, 2010 · No Comments

T.C.
ANKARA
8. AİLE MAHKEMESİ
ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASI
ESAS NO : 2009/1516 Esas
HAKİM : ERAY KARINCA 26084
KATİP : ZAKİNE ARMAN 46946
DAVACI :A. P.
VEKİLİ : Av.
DAVALI : Nüfus Müdürlüğü
DAVA : Kızlık soyadını evlilik halinde de kullanmaya izin istemi
DAVA TARİHİ : 16/11/2009
ARA KARAR TARİHİ : 15/03/2010
Davacı tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan kızlık soyadını evlilik halinde de kullanmaya izin verilmesi istemine [...]

[Read more →]

Tags: Kadın Hakları Haberleri

Boşanan Kadınları Üzecek Haber

Temmuz 3rd, 2009 · No Comments

Boşanan kadınları üzecek haber
Bundan böyle boşanan çiftler mal paylaşımı için en geç 1 yıl içinde dava açmak zorunda kalacak.  Çünkü Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, dava açma süresi için ‘10 yıl yerine 1 yıl’ kararını verdi.
Bundan böyle boşanan çiftler mal paylaşımı için en geç 1 yıl içinde dava açmak zorunda kalacak.  Çünkü Yargıtay 8. Hukuk [...]

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Basında KAHDEM · Kadın Hakları Haberleri · Mal Rejimi · Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi:Katkı Payı Davasında Zamanaşımı Bir Yıl

Haziran 30th, 2009 · No Comments

TMK.nun 178.maddesinde, “evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden
doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl
geçmekle zamanaşımına uğrar.” hükmüne yer verilmiştir. Somut olayda,
boşanma kararı 30.6.2004 tarihinde kesinleşmiş görülmekte olan dava
ise bir yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra 6.11.2006
tarihinde açılmıştır. Davalı vekili süresinde sunduğu cevap
dilekçesinde zamanaşımı def’inde bulunmuştur. Davanın zamanaşımı
süresinin geçmiş olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken
yazılı şekilde esasa ilişkin kabul kararının verilmesi doğru
görülmemiştir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Diğer · Kadın Hakları Haberleri · Mal Rejimi

Sosyal Şiddet Nedeniyle Boşanma ve Manevi Tazminat Kararı

Haziran 6th, 2009 · No Comments

T.C.
ANKARA
8. AİLE MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2007/898
KARAR NO : 2009/605
HAKİM : ERAY KARINCA 26084
KATİP : ZAKİNE KARAASLAN (ARMAN) 46946
DAVACI : H.B. -
VEKİLİ : Av. E. M.
DAVALI :N.B. -
VEKİLİ : Av. H.C.A.
DAVA : Boşanma
DAVA TARİHİ : 17/08/2007
KARAR TARİHİ : 13/05/2009
Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde [...]

[Read more →]

Tags: Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması -Boşanma · Kadın Hakları Haberleri · Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma · Yoksulluk Nafakası

Avukatın Töre Savunması Konusunda Barolar Birliği Kararı‏

Mayıs 8th, 2009 · No Comments

Barolar Birliği Kararı
Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Kararı gereği verilen [B]Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına [/B] ilişkin karar şikayetçi H.Y.K.ve Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından:şikayetlinin savunma sınırlarını aşmak sureti ile Meslek Kurlalarına aykırı davrandığını,bu davranışın disiplin cezası gerektirdiğini belirterek karara itiraz etmişlerdir.
[B][CENTER]Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu Kararı[/CENTER][/B]

[B]Özet:[/B]

Kurulumuzca yapılan incelemede:Şikayet konusu 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 142/2 maddesi uyarınca incelenmeye değer mahiyette bulunduğundan itirazın [B]KABULÜNE[/B] karar vermek gerekmiştir.

[Read more →]

Tags: Kadın Hakları Haberleri