KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'Yardım Nafakası'

Maddi Manevi Tazminatta Hakkaniyet İlkesi-İştirak ve Yardım Nafakası

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecesine paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borçlar Kanunu’nun 42 ve 44. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekir.

[Read more →]

Tags: Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma · Tedbir Nafakası · Yardım Nafakası · İştirak Nafakası