KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'Evlenen Kadının Soyadı'

Evlenen Kadının Soyadı

Temmuz 13th, 2009 · No Comments

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Kadının soyadı” kenar başlığını taşıyan 187. maddesinde yer alan: “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.” Hükmü uyarınca evlenen kadın, kocasının soyadını alır. Mahkemece bu hüküm gözönünde bulundurulmaksızın, evli kadının kocasının soyadını taşımaması sonucu doğuracak şekilde karar verilmesi de usul ve yasaya aykırıdır

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Evlenen Kadının Soyadı