KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması'

Tasarruf yetkisinin Sınırlandırılması

Mart 13th, 2009 · No Comments

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/4987
K. 2005/7494
T. 9.5.2005
• AYRI KONUT VE NAFAKA TALEBİ ( Olayları Açıklamak Taraflara Hukuki Değerlendirme Hakime Ait Olduğu - Delillerin Bu Çerçevede Değerlendirilmesi Gereği )
• AİLENİN EKONOMİK VARLIĞININ KORUNMASI İÇİN TEDBİR İSTEMİ ( Olayları Açıklamak Taraflara Hukuki Değerlendirme Hakime Ait Olduğu - Delillerin Bu Çerçevede Değerlendirilmesi Gereği )
4721/m.186,194,197,199
4787/m.6
ÖZET : Olayları açıklamak taraflara, hukuki [...]

[Read more →]

Tags: Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI

Mart 13th, 2009 · No Comments

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/3194
K. 2004/3939
T. 29.3.2004
• SOYBAĞININ REDDİ DAVASI ( Koca Tarafından Açılan Davada Çocuğa Kayyım Tayin Ettirilerek Husumetin Kayyıma Yöneltilmesi Gereği )
• KOCA TARAFINDAN AÇILAN SOYBAĞININ REDDİ DAVASI ( Anne ve Çocuk Arasında Menfaat Çelişkisi Bulunduğundan Çocuğa Kayyım Tayin Ettirilmesi Gereği )
• ANNE VE ÇOCUK ARASINDA MENFAAT ÇELİŞKİSİ ( Koca Tarafından Açılan Nesebin Reddi [...]

[Read more →]

Tags: Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması

TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI

Mart 13th, 2009 · No Comments

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/5719
K. 2005/6864
T. 27.4.2005
• TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI ( Evlilik Devam Ederken Güvence Altına Alınması Gereken Hükmedilen Nafaka - Tedbir Konulan Davalı Taşınmazlarının Değerinin Belirlenmesi Tasarrufun Bu Ölçüde Sınırlandırılması Gereği )
• NAFAKA ( Evlilik Devam Ederken Hükmedilen ve Güvence Altına Alınması Gereken - Eşlerden Birinin İstemi Üzerine Hakimin Belirleyeceği Malvarlığı Değerleriyle İlgili Tasarrufların Ancak [...]

[Read more →]

Tags: Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması

EŞİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI

Mart 13th, 2009 · No Comments

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/5879
K. 2005/8355
T. 30.5.2005
• EŞİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI ( Ailenin Ekonomik Varlığının Korunması Veya Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesi Nedeniyle )
• AİLENİN EKONOMİK VARLIĞININ KORUNMASI ( Eşlerden Birinin İstemi Üzerine Hakimin Belirleyeceği Malvarlığı Değerleri Üzerinde Tasarrufların Ancak Diğer Eşin Rızasıyla Yapılabileceğine Karar Verebileceği )
• EVLİLİK BİRLİĞİNDEN DOĞAN MALİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ [...]

[Read more →]

Tags: Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması

EŞİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI

Mart 13th, 2009 · No Comments

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/6068
K. 2005/8695
T. 6.6.2005
• EŞİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI ( Hakimin Olayları Taraflara Açıklattırarak Hukuki Nitelendirmeyi Kendisinin Yapmasının Gerekmesi )
• TARAFLARIN DURUŞMAYA DAVETİ ( Kanunda Yazılı İstisnalar Haricinde Mahkemece Her İki Tarafın Usulüne Uygun Olarak Duruşmaya Davet Edilmesinin Gerekmesi )
• TARAF TEŞKİLİ ( Usul Kanunu Gereğince Taraflara Duruşma Günü Tebliğ Edilip Varsa Delillerinin Toplanıp [...]

[Read more →]

Tags: Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması