KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'Velayet'

Annenin Müşterek Çocuğu Yeterince Koruyamayacağı Kanaati Hasıl Olduğunda, Müşterek Çocukların Velayeti Babaya Verilebilir.

Temmuz 13th, 2009 · No Comments

Dava, boşanma isteğine ilişkindir. Mahkemenin davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetinin davacı babasına verilmesine, davalının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddine dair verdiği karar, Özel Dairece yukarıda belirtilen nedenle bozulmuş, mahkemece yoksulluk nafakası yönünden bozmaya uyulmuş ve davanın reddine karar verilmiş, velayet hususunda ise “davalının toplanan delillere göre kendisini dahi koruyup gözetmekten aciz bir yapıda olması, küçük A… için gerekli bakım, gözetim ve eğitimi yapabilecek durumda olmaması, davalının ahlaki anlayışının çocuğun ahlaki gelişimini olumsuz etkileme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması nedenleriyle velayet hususunda eski kararda direnilmesine karar verilmesi gerektiği” gerekçesi ile önceki kararda direnilmiştir. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, tanık beyanlarına, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle tüm dosya kapsamından davalı annenin müşterek çocuğu yeterince koruyamayacağı kanaati hasıl olduğundan usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Velayet

Velayetin Kaldırılması

Haziran 16th, 2009 · No Comments

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/16901
K. 2007/17658
T. 17.12.2007
• VELAYETİN KALDIRILMASI ( Kurumun Talebi Olduğu - Davada Husumetin Velayet Hakkına Haiz Olan Anneye ve Çocuğun Babasına Yöneltilmesi Gerektiği )
• KORUMA KARARI ( Davacı Kurumun Talebi Velayetin Kaldırılmasını da Kapsadığından Davada Husumetin Velayet Hakkına Haiz Olan Anneye ve Çocuğun Babasına Yöneltilmesi Gerektiği )
• ÇOCUĞUN MANEN TERKEDİLMESİ ( Velayetin Kaldırılması [...]

[Read more →]

Tags: Velayet

Velayet

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği halde, davanın reddi gerekirken velayetin anneden kaldırılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Velayet