KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

KEY ödemelerinin sadece erkeklere yapılması eşitliğe aykırıdır

18 Eylül 2008 ·

KAHDEM’den yapılan yazılı açıklamada, 1986 yılında kabul edilen 3320 sayılı Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkındaki Kanunun 1. Maddesi’nde, ‘Eşlerden her ikisi de yardıma müstahak iseler bu yardım aile reisine yapılır’ şeklinde düzenleme yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ‘Belirtilen düzenleme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Anayasa Mad. 10,4190/son Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde güvenceye alınan eşitlik ve ayrımcılık yasağı temel haklarına aykırılık oluşturmaktadır. Bu düzenleme, eşit hak ve özgürlüklerden yararlanması gereken kadın yurttaşlar bakımından mağduriyet yaratmaktadır.

http://www.gundemonline.net/haber.asp?haberid=56471

KEY ödemelerinin sadece erkeklere yapılması eşitliğe aykırıdır

 

İlişkili Kavramlar: Basında KAHDEM