KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'B.M.Çocuk Hakları Sözleşmesi'

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Şubat 25th, 2009 · No Comments

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ     Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi    Resmi Gazete Tarihi: 02/05/2002     Resmi Gazete Sayısı: 24743     Kabul Tarihi ve Yeri: 25/01/1996, Strazburg     Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca     Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri     Türkiye’nin İmza Tarihi: 09/06/1999     Onay Şekli: Onay Kanunu – Bakanlar Kurulu Kararı […]

[Read more →]

Tags: B.M.Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Şubat 24th, 2009 · No Comments

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME         Bu Sözleşmeye Taraf Devletler:    Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek,     Birleşmiş Milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet […]

[Read more →]

Tags: B.M.Çocuk Hakları Sözleşmesi