KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries from Şubat 2009

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Şubat 25th, 2009 · No Comments

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ
    Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi    Resmi Gazete Tarihi: 02/05/2002
    Resmi Gazete Sayısı: 24743
    Kabul Tarihi ve Yeri: 25/01/1996, Strazburg
    Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca
    Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
    Türkiye’nin İmza Tarihi: 09/06/1999
    Onay Şekli: Onay Kanunu - Bakanlar Kurulu Kararı
    İhtirazi Kaydı: Yok
    Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin [...]

[Read more →]

Tags: B.M.Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Şubat 24th, 2009 · No Comments

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME
   
    Bu Sözleşmeye Taraf Devletler:    Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek,
    Birleşmiş Milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan [...]

[Read more →]

Tags: B.M.Çocuk Hakları Sözleşmesi

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi-Kadına Yönelik Şiddet Konusunda 19 Nolu Tavsiye Kararı

Şubat 22nd, 2009 · No Comments

Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Genel Tavsiye Kararları
19 No’lu Tavsiye Kararı (11. oturum, 1992)
Kadına yönelik şiddet
Arka plan
1. Cinsiyete dayalı şiddet, kadınların, erkeklerle eşit olarak hak ve özgürlüklerini kullanmalarını ciddi şekilde engelleyen bir ayrımcılık biçimidir.
2. Komite, 1989 yılında, taraf Devletlerin raporlarında, şiddetle ve bununla mücadele etmek için benimsenen tedbirlerle ilgili bilgileri dahil etmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuştur. (12 [...]

[Read more →]

Tags: Genel Tavsiye Kararları

Ünal Tekeli -Türkiye Davası

Şubat 22nd, 2009 · No Comments

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
DÖRDÜNCÜ DAİRE
Ünal Tekeli -Türkiye Davası
(Başvuru no: 29865/96)
KARAR
STRAZBURG
16 Kasım 2004
Bu karar Sözleşme’nin 44 § 2 maddesinde belirtilen şartlar uyarınca kesinlik
kazanacaktır. Editör tarafından revizyona tabi tutulması mümkündür.
Ünal Tekeli -Türkiye Davasında,
i
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Dördüncü Daire),
Sn. Nicolas BRATZA, Başkan,
Sn. M. PELLONPÂÂ,
Sn. R. TÜRMEN,
Sn. V.STRÂZNICKÂ
Sn. J. CASADEVALL,
Sn. R. PAVLOVSCHI,
Sn. J. BORREGO BORREGO, Yargıçlar
ile Bölüm Sekreteri Sn. [...]

[Read more →]

Tags: A.İ.H.M. Kararları

KAHDEM mahkemelerin koruma kararlarını inceledi

Şubat 15th, 2009 · No Comments

Koruma kararının verilmesinde şiddetin ihtimal dahilinde olması yeterli sayılsın
KAHDEM mahkemelerin koruma kararlarını inceledi
KAHDEM (Kadınlara Hukuki Destek Merkezi), 25 Kasım Kadına Şiddet Günü nedeniyle basın bildirisi yayınlayarak, 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Uygulaması konusunda 11 ildeki Aile Mahkemelerinin Değişik İş Defterine kayıtlı 2 bin 019 başvuru incelenerek yaptıkları araştırma ve gözlemlerinin sonuçlarını açıkladı
KAHDEM’den yapılan açıklamada; [...]

[Read more →]

Tags: Basında KAHDEM

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL

Şubat 15th, 2009 · No Comments

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL
İşbu Protokol’e Taraf Devletler,
 

 

 

Birleşmiş Milletler Şartı Andlaşması’nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve insan değeri ile erkeklerin ve kadınların haklar bakımından eşitliğine olan inancını yeniden teyit ettiğini kaydederek,İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin bütün insanların onur ve hakları bakımından özgür ve eşit doğduklarını ve herkesin bu Bildirge’de yer [...]

[Read more →]

Tags: CEDAW Sözleşmesi

2009 OCAK AYINDA KAHDEM WEB

Şubat 8th, 2009 · No Comments

2009 OCAK AYINDA KAHDEM WEB SAYISAL VERİLERİKAHDEM konularının okuyucu sayısı = 4.155.668Yeni konu :58
 
 
Toplam konu sayısı = 980
Yanıt mesaj sayısı = 2177
Toplam mesaj sayısı( soru ve yanıt):3157Yeni okuyucu sayısı 352.741Aralık 2008 ‘e göre okuyucu artış oranı:% 9.211.758 , Saatte: 489.9 ,Dakikada:8.16 konu başlığı okundu..
 
 
Günde:
Destek veren ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizle…

[Read more →]

Tags: Basında KAHDEM