KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries from Şubat 2009

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Şubat 25th, 2009 · No Comments

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ
    Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi    Resmi Gazete Tarihi: 02/05/2002
    Resmi Gazete Sayısı: 24743
    Kabul Tarihi ve Yeri: 25/01/1996, Strazburg
    Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca
    Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
    Türkiye’nin İmza Tarihi: 09/06/1999
    Onay Şekli: Onay Kanunu - Bakanlar Kurulu Kararı
    İhtirazi Kaydı: Yok
    Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin [...]

[Read more →]

Tags: B.M.Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Şubat 24th, 2009 · No Comments

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME
   
    Bu Sözleşmeye Taraf Devletler:    Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek,
    Birleşmiş Milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan [...]

[Read more →]

Tags: B.M.Çocuk Hakları Sözleşmesi

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Yargıtay Kararları

Şubat 24th, 2009 · No Comments

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/13075
K. 2005/15543
T. 14.11.2005
• AİLENİN EKONOMİK VARLIĞININ KORUNMASI ( Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi Talebi - Hakim Eşlerden Birinin Taşınmaz Üzerine Tasarruf Yetkisini Kaldırırsa Re’sen Durumun Tapu Kütüğüne Şerh Edilmesine Karar Vereceği )
• EVLİLİK BİRLİĞİNDEN DOĞAN MALİ YÜKÜMLÜLÜĞÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Hakim Eşlerden Birinin Taşınmaz Üzerine Tasarruf Yetkisini Kaldırırsa Re’sen Durumun Tapu Kütüğüne Şerh [...]

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları

Nesebin (Soyabağının)Reddi Yargıtay Kararları

Şubat 24th, 2009 · No Comments

Nesebin (Soyabağının)Reddi Yargıtay Kararları
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=4238

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları

Terk Sebepli Boşanma Yargıtay Kararları

Şubat 24th, 2009 · No Comments

Terk Sebepli Boşanma Yargıtay Kararları
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=10903

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları

Anlaşmalı Boşanma Yargıtay Kararları

Şubat 24th, 2009 · No Comments

Anlaşmalı Boşanma Yargıtay Kararları
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=11173

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları

Mal Rejimi Yargıtay Kararları

Şubat 24th, 2009 · No Comments

Mal Rejimi Yargıtay Kararları
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=5218

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları

Aile Konutu Yargıtay Kararları

Şubat 24th, 2009 · No Comments

Aile Konutu Yargıtay Kararları
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=3290

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları

Tedbir Nafakası Yargıtay Kararları

Şubat 24th, 2009 · No Comments

Tedbir Nafakası Yargıtay Kararları
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=3281

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları

İştirak Nafakası Yargıtay Kararları

Şubat 24th, 2009 · No Comments

İştirak Nafakası Yargıtay Kararları
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=5021

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları