Üye Olmak İçin

Fiil ehliyetine sahip bulunan derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen, kadın
duyarlılığı ve bakış açısına sahip, kadının insan haklarına saygılı,paylaşım ve dayanışma esasına göre çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik başvurusu için mevcut bir üyenin yazılı önerisi ön şarttır. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Yönetim Kurulu tarafından atanacak olan iki kişilik heyetçe uygun görüldükten sonra, dernek yönetim kurulu başkanınca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Türk Hukuk Sitesi Kadın Hakları ve KAHDEM Çalışma Grubu Üyeleri ile derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış ve bu alanda yapmış olduğu çalışmalar ile dernek amacına destek olan kişiler Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin Genel Kurulda oy hakkı yoktur

KAHDEM

(Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği)

ÜYELİK BAŞVURU FORMU

                                                          …./…./………

 

 

 

 

 

Fotoğraf 2 adet

 

 

 

Adı ve Soyadı                 

T.C. Kimlik No               

Doğum yeri ve tam  tarihi 

Tabiiyeti                     

Anne Adı                   

Baba Adı                   

Cinsiyeti                     

Mesleği                      

E-mail adresi              

İkametgah Adresi       

Ev Tel    

GSM                   

 

 

            Yukarıdaki bilgilerin şahsıma ait olduğunu ve doğruluğunu onaylar, derneğe üyeliğimin kabulünü rica ederim.

 

 

Başvuru Sahibi                           Öneren Üye

(Ad-Soyad, imza):                     (Ad-Soyad, imza):

 

 

 

Üye Kabul Heyeti Onayı:

 

1. Yönetim Kurulu Üyesi:                                            2. Yönetim Kurulu Üyesi:

(Ad-Soyad, imza)                                                        (Ad-Soyad, imza)

 

 

 

 ONAY:

(Ad-Soyad, imza)

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat