KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries from Temmuz 2009

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’de Aile İçi Şiddetle İlgili (Opuz /Türkiye)Kararı

Temmuz 22nd, 2009 · No Comments

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’de Aile İçi Şiddetle İlgili Kararı
 
Özetleyerek çeviren: Feride Eroğlu
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 9 Haziran 2009 tarihinde verdiği Opuz v. Türkiye kararı ile bir davada, aile içi şiddeti engelleyemediği ve kadına karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri hayata geçirmediği gerekçesiyle, ilk kez bir devleti suçlu bulmuştur.
Avrupa Konseyi üyesi 47 [...]

[Read more →]

Tags: A.İ.H.M. Kararları · Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Aile Konutu Olarak Kullanılsa Bile ,Hak Sahibi Olan 3. Kişinin Taşınmaz Üzerindeki Mülkiyet Hakkını Sınırlayıcı Şekilde Tapu Kütüğüne Aile Konutu Şerhi Verilemez

Temmuz 13th, 2009 · No Comments

Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesi gereğince aile konutu olan taşınmazın tapu kaydına, aile konutu ile ilgili şerhin verilebilmesi için, o konutun eşlerden birine ait olması zorunludur. Mülkiyeti üçüncü kişiye ait bir taşınmaz eşlerce aile konutu olarak kullanılıyor olsa bile, hak sahibi olan 3. kişinin bu taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkını sınırlayıcı şekilde, tapu kütüğüne aile konutu şerhi verilemez

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Aile Konutu

Temmuz 13th, 2009 · No Comments

Katkıya dayanan alacak davasına konu olan taşınmazın, tarafların evlenmelerinden önce ipotekli konut kredisi kullanılarak davalı tarafından satın alındığı, konuta ilişkin kredi borcunun ödendiği anlaşılmaktadır. Davacı, davalının bankaya olan kredi borçlarının ödenmesine katkıda bulunduğunu ileri sürdüğüne göre, bankadan alınan bu kredi ilgili sözleşme örneği ve geri ödemelere ilişkin ödeme kayıtları getirtilerek, ödemenin ne kadarlık bölümünün evlilik birliği içinde yapıldığının tespiti ve yapılan ödemelere, taşınmazın edinilme tarihinde yürürlükte olan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 152. maddesinde yer alan kocanın iaşe yükümlülüğü de gözetilerek davacının geliri ile sağlayabileceği katkı miktarı yönünden bilirkişiden yeniden rapor alınması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek ulaşılacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Mal Rejimi

Evlenen Kadının Soyadı

Temmuz 13th, 2009 · No Comments

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Kadının soyadı” kenar başlığını taşıyan 187. maddesinde yer alan: “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.” Hükmü uyarınca evlenen kadın, kocasının soyadını alır. Mahkemece bu hüküm gözönünde bulundurulmaksızın, evli kadının kocasının soyadını taşımaması sonucu doğuracak şekilde karar verilmesi de usul ve yasaya aykırıdır

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Evlenen Kadının Soyadı

Annenin Müşterek Çocuğu Yeterince Koruyamayacağı Kanaati Hasıl Olduğunda, Müşterek Çocukların Velayeti Babaya Verilebilir.

Temmuz 13th, 2009 · No Comments

Dava, boşanma isteğine ilişkindir. Mahkemenin davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetinin davacı babasına verilmesine, davalının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddine dair verdiği karar, Özel Dairece yukarıda belirtilen nedenle bozulmuş, mahkemece yoksulluk nafakası yönünden bozmaya uyulmuş ve davanın reddine karar verilmiş, velayet hususunda ise “davalının toplanan delillere göre kendisini dahi koruyup gözetmekten aciz bir yapıda olması, küçük A… için gerekli bakım, gözetim ve eğitimi yapabilecek durumda olmaması, davalının ahlaki anlayışının çocuğun ahlaki gelişimini olumsuz etkileme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması nedenleriyle velayet hususunda eski kararda direnilmesine karar verilmesi gerektiği” gerekçesi ile önceki kararda direnilmiştir. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, tanık beyanlarına, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle tüm dosya kapsamından davalı annenin müşterek çocuğu yeterince koruyamayacağı kanaati hasıl olduğundan usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Velayet

Mahkemece Aile Konutu Şerhi Verilebilmesi İçin Harcı Verilerek Açılmış Bir Dava Bulunması Gerekliliği

Temmuz 13th, 2009 · No Comments

Dava, boşanma istemidir. Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz. Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalı, eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır.

Mevcut olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki bu sonuca ulaşılması tamamen davacının tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, davalıya atfı mümkün hiçbir kusur gerçekleşmemiştir. Bu durumda açıklanan nedenle isteğin reddi gerekirken yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

Davalı kadının aile konutu şerhi isteği konusunda harcı verilerek usulüne uygun açılmış bir dava ve karşı davası bulunmadığı halde yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Aile Konutu · Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması -Boşanma

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması/Tam Kusurlu Eşin Dava Hakkı

Temmuz 13th, 2009 · No Comments

Boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz yada az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır.

Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz. Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalı, eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması -Boşanma

8 Haziran-8 Temmuz 2009 Dönemi KAHDEM DERNEĞİ Kurumsal Sitesi Verileri

Temmuz 9th, 2009 · No Comments

Aylık toplam Ziyaretci: 3.125 Görüntülenen sayfa sayısı : 7.007
En Popüler 15 Konu:
1. anlaşmalı boşanma
2. kahdem
3. boşanma manevi tazminat
5. iştirak nafakası
6. yoksulluk nafakası
7. aile konutu
8. yargıtay kararları
9. katkı payı davası
10. aile mahkemesi kararları
11. babalık davası
12. boşanma maddi manevi tazminat
13. mal ayrılığı
14. tedbir nafakası
15. boşanma tazminat
Türkiye’den 43 Yerleşim yerinden ziyaret alınmıştır.
İlk 15
1. Istanbul
2. Ankara
3. [...]

[Read more →]

Tags: Güncel Hukuki Destek · Kadınlara hukuki destek

8 Haziran/Temmuz 2009 KAHDEM Hukuki Destek Verileri

Temmuz 7th, 2009 · No Comments

 
8 Haziran/Temmuz  2009 KAHDEM  Hukuki Destek Verileri
 
Konu Başlıklarının  Toplam Okuyucu Sayısı : 5.838.689
Konu Sayısı :1336
Yanıt Mesaj Sayısı:2933
Yeni Okuyucu Sayısı:369.575
Yeni Konu :80
Soru ve yanıt toplamı: 4269
Önceki Aya Göre Okuyucu Artış Oranı:% 6.75
Günde: 12.425
Saatte :513
Dakikada:8.5
Mesaj okundu.
 

Destek veren ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizle..
 

 

http://www.turkhukuksitesi.com/forumdisplay.php?f=78

[Read more →]

Tags: Güncel Hukuki Destek · Kadınlara hukuki destek

Anayasa Mahkemesi: Çocuk Ana Baba Evli Değilse “Ananın Soyadını Taşır” İbaresi İptal

Temmuz 3rd, 2009 · No Comments

Anayasa Mah : Çocuk Ana Baba Evli Değilse “Ananın Soyadını Taşır” İbaresi İptal

8
2005/114
İzmir 3. Aile Mahkemesi
1- 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 321. maddesinin,
2- 3.12.2001 günlü, 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 13. maddesinin,
iptallerine karar verilmesi istemi.
Esas
1- 4721 sayılı Yasa’nın 321. maddesinin ikinci tümcesinin,
2- 4722 sayılı Yasa’nın 13. maddesinin [...]

[Read more →]

Tags: Anayasa Mahkemesi Kararları