6284 SAYILI KANUN GEREĞİ VERİLEN – TEDBİR KARARININ UZATILMASI TALEPLERİ REDDEDİLİYOR.

6284 SAYILI KANUN  GEREĞİ VERİLEN – TEDBİR KARARININ UZATILMASI TALEPLERİ REDDEDİLİYOR. 1-KANUNUN AMACI: Bilindiği gibi 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 8 Mart 2012 tarihinde   kabul edilerek  20 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Düzenlemeye göre  kanunun  amacı ( m1/1)”” şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin … Devamını oku…

Kadınlar için 300 günlük bekleme süresi ayrımcılık- AİHM kararı

8. madde • Özel hayat • Ulusal mahkemelerin, başvuranın gebe olmadığını kanıtlamak için tıbbi muayeneye tabi tutulmaksızın, yeniden evlenmek isteyen boşanmış kadınlar için öngörülen üç yüz günlük yasal bekleme süresinden (iddet müddeti) muaf tutulma talebini reddetmesi • Modern bir toplumda gerçekçi olmayan, babalığın biyolojik olarak belirlenmesine imkân verme amacı • Bir kadının özel hayatının mahremiyetiyle yakından bağlantılı olan gebe olup olmadığı sorusu • Kadınların bir birey olarak gelişimi için fiziksel ve psikolojik önemi göz ardı edilen kadın cinselliğine ilişkin geleneksel görüşü yansıtan kadın biyolojik özelliklerinin nedeni • İlgili ve yeterli gerekçelerin bulunmaması • Orantısız tedbir.
14. madde (+12. madde) • Evlenme • Dar takdir yetkisi • Doğması muhtemel bir çocuğun nesebiyle ilgili belirsizliklerin önlenmesi amacıyla haklı gösterilemeyecek olan cinsiyete dayalı doğrudan ayrımcılık • Nesnel olarak haklı ve gerekli gösterilmemiş muamele farklılığı.
34. madde • Mağdur • Evlenme ehliyetine sahip boşanmış kadınlar kategorsine ait olduğu gerekçesiyle, ihtilaf konusu süreyi öngören yasal hükmün etkilerine doğrudan maruz kalan ilgili

KAHDEM 16 YAŞINDA

KAHDEM DESTEK MERKEZİNE GELEN MESAJLARIN YILLARA GÖRE TOPLAM OKUNMA SAYISI8 Mart 2007- başlama tarihi8 Mart 2008 KAHDEM 1 Yaşında ……… 1.090.6658 Mart 2009 KAHDEM 2 Yaşında …….. 4.467.3028 Mart 2010 KAHDEM 3 Yaşında …… 9.005.6878 Mart 2011 KAHDEM 4 Yaşında …… 14.628.9558 Mart 2012 KAHDEM 5 Yaşında …… 22.751.2278 Mart 2013 KAHDEM 6 Yaşında …… … Devamını oku…

İstanbul Sözleşmesi Yürürlüktedir

İstanbul Sözleşmesi, kadınların, çocukların herkesin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve şiddet mağdurlarının korunması, rehabilitasyonu ve bir daha aynı şiddet vakalarının yaşanmaması için topyekûn bir birlikteliği öngören, herkesin yaşama hakkının teminatı bir uluslararası antlaşmadır. İstanbul Sözleşmesi; çok uzun yıllardır sürdürülen kadın hakları mücadelesi ve kazanımları ile hazırlanmıştır. Bu nedenle binlerce yıllık mücadeleye dayanan, … Devamını oku…

İstanbul Sözleşmesi Tam Metin

Avrupa Konseyi Anlaşmalar Serisi-No.210 İstanbul, 11.V.2011 Giriş Kadınlara Yönelik şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrupa Konseyi üye devletleri ve işbu Sözleşmeyi imzalayan diğer devletler, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’ni (ETS (Avrupa Antlaşmaları Serisi) No.5, 1950) ve bu sözleşmenin Protokollerini, Avrupa Sosyal Şartı’nı (ETS No.35,1961, 1996 … Devamını oku…

Acil ve Talep Olmaksızın 6284 Kararı Verilmelidir

İNFAZ YASASI GEREĞİ SALIVERİLEN VEYA AÇIK CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKANLARIN KADINLARA YENİDEN ŞİDDET UYGULAMA TEHLİKESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ACİL VE TALEP OLMAKSIZIN 6284 KARARI VERİLMELİDİR. Yürürlüğe giren infaz yasası gereği kadına suçlardan mahkum olmuş tüm mahkumlar ya salıverilmekte ya da açık cezaevi uygulaması sebebi ile izinli sayılarak salıverilmektedir. Suçların mağduru olan kadınların salıverilen veya açık ceza evinden … Devamını oku…

KADES – Kadın Acil Destek İhbar Sistemi

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından … Devamını oku…

KADINLARIN NAFAKA HAKKINA DOKUNMAYIN !

Medeni Kanun’un 175’inci Maddesi’nde Kadınların Aleyhine Yapılmak İstenen Değişikliklere Dair Görüşümüzdür Son günlerde, boşanma durumunda yoksulluğa düşeceği tespit edilen kişilere verilmesi öngörülen yoksulluk nafakasının düzenlenmesini içeren Medeni Kanun’un 175’inci ve 176’ncı maddelerinde değişiklik yapılacağına dair haberlerin sayısı artmıştır. Yapılması planlanan bu değişikliğe istinaden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından 10 Ekim … Devamını oku…

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat