Avukatın Töre Savunması Konusunda Barolar Birliği Kararı‏

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Kararı gereği verilen Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına  ilişkin karar  şikayetçi H.Y.K.ve Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından:şikayetlinin savunma sınırlarını aşmak sureti ile Meslek Kurlalarına aykırı davrandığını,bu davranışın disiplin cezası gerektirdiğini belirterek karara itiraz etmişlerdir.
Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu Kararı 
Özet 
Kurulumuzca yapılan incelemede:

Dosyadaki bilgilere göre,G.G.’ün 12 yaşında berdel usulü ile evlendirildiği,bir erkek çocuk doğurmadığı için baskı gördüğü,eşinden ayrılmak istediği ve annesinin köyündeki evine saklandığı,sandığın içinde kalesnikoflarala taranarak öldürüldüğü,Diyarbakır 1.Ağır Ceza Mahkemesinin ….E sayılı dosyası ile sanıklar hakkında açılan ceza davasında ,şikayetli avukatın sanıklar vekili olarak “tabiri caizse kafeste bir kuştur,20 avcı olmaz,bir silah yakalanmıştır ve o silahla yakalanan suçunu itiraf etmiştir.Dünyanın her yerinde bu durumlar vardır,bu vatan aşkı gibi,Allah aşkıdır,buralarda bazı kesimler namuslarını canlarından öte görürler,bu kadının öldürülmesi de basit bir namus cinayeti değildir.Bizim de bir yere kadar dilimiz dönmektedir,ölen kadın masum değildirşeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmaktadır.
Şikayet konusu 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 142/2 maddesi uyarınca incelenmeye değer mahiyette bulunduğundan itirazın KABULÜNE karar vermek gerekmiştir.
 
Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulunun Disiplin Kovuşturması Açılmasına yer olmadığına ilişkin 08.10.2008 günlü ve 2008/319 Karar sayılı kararın kaldırılmasına,şikayetli hakkında 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 34 ve 134 maddeleri ile Meslek Kurallarının 3,4,5 ve 6.maddeleri gereğince değerlendirme yapılmak üzere disiplin kovuşturması açılmasına karar verilmesi için dosyanın Diyarbakır Barosu Başkanlığı’na gönderilmesine,17.04.2009 günlü katılanların oybirliği ile karar verildi.
Daha geniş bilgi için:
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?p=254332#post254332
 

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat