HAYDİ KADINLAR YARGIYA

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği (KAHDEM), Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkındaki Kanunun birinci maddesinde ‘Eşlerden her ikiside yardıma müstehak iseler bu yardım aile reisine yapılır’ şeklinde düzenlendiğini, bunun Medeni Kanunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesiyle güvence altına alındığı kaydetti. KAHDEM açıklamasında, düzenlemenin eşit hak ve özgürlüklerden yararlanması gereken kadınları mağdur duruma düştüğü, ifade edilerek, “Eşlerden her ikisi de yardım alacaksa ‘ödemenin aile reisine yapılması’ şeklindeki düzenlemede erkek eşin kayırılması eşitlik prensibine aykırıdır. Aile reisi kavramı yasalardan çıkarılmış, haklarda ve borçlarda eşler arasında eşitlik kabul edilmiştir. Evli olan kadın ve erkek eşit itibarlı yurttaşlardır ve erkek eş lehine yapılan bu düzenlemenin kabul edilebilir hiçbir gerekçesi bulunmamaktadır” dendi. Yasal anlamda bir eş ve evlilik olmadığı halde, erkeğin kadının temsilcisi gibi davranarak boşandığı eşinin parasını tahsil etme yetkisi ile donaltılmasını ‘akıldışı’ olarak nitelendiren KAHDEM, “Bu biçimi ile eski eşe yapılacak ödemeler yolu ile hükümet kadınlara olan borcunu ödemiş sayılmayacaktır. Borç devam edecek ve asıl hak sahiplerine bu borcu yeniden ödemek durumunda kalacaktır. Borcu bilerek hak sahibi olmayan kişiye ödeyen hükümet borcundan kurtulmuş sayılmaz” görüşünü savundu. Hükümete, işlem yapan idare makamlarını kadının insan haklarına saygı göstererek Anayasa ve taraf olduğumuz sözleşmelerde güvenceye alınan eşitlik ve ayrımcılık yasağına uygun biçimde davranmaya davet eden KAHDEM, kadınlara olan borçların kadınlara ödenmesini ve kabul edilemez yanlışlığın bir an önce giderilmesini talep etti ve mağdurları yasa yollarına başvurmaya çağırdı.

http://taraf.com.tr/haber.asp?id=13492

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat