KAHDEM 25 KASIM BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Kadına karşı şiddet kendini her alanda ve her araçla gösteriyor.

 

Kadınlar Her yıl 25 Kasım tarihinde şiddetin değişik yüzlerine dikkat çeken eylemler yapıyor.

 

Biz de KAHDEM (Kadınlara Hukuki Destek Merkezi)olarak sınırlı bir zamanda ve gönüllü meslektaşlarımızın katkısıyla 4320 sayılı yasanın uygulamasına ilişkin 11 ilde verilen 4320 sayılı yasaya dayanarak verilen koruma kararlarındaki verileri  bir araya getirmeye ve yorumlamaya çalıştık.

 

Maalesef, kaynaklarımızın yetersizliği ve bilgiye ulaşmadaki türlü zorluklar nedeniyle geniş çaplı bir istatistiksel veri sunamıyoruz. Ancak, gerek bu küçük araştırmamızdan gerekse avukat olarak günlük pratiklerimizden çıkardığımız sonuçlar ve verileri bazı çözümlerin başlangıcı olabilir, düşüncesiyle  kamuoyuna duyurmak ve şiddetin bir başka yönüne dikkat çekmek istiyoruz :

 

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun  Uygulaması konusunda 11 ilde yapmış olduğumuz araştırmalarımız ve  gözlemlerimizin  sonuçlarına göre:

 

SORUNLAR VE TESPİTLER ve ÖNERİLER:

 

1-Koruma kararları  genellikle gerçekleşmiş bir şiddet olayından sonra verilmektedir.

Oysa 4320 sayılı yasanın amacı şiddeti önleyerek kadını korumaktır.

Bu nedenle koruma kararı verilebilmesi için gerçekleşen şiddetin delil olarak değerlendirilmesi  ve tıbbi darp rapor talep edilmesi  şiddetle mücadeleyi etkisiz hale getirmektedir.

 

Koruma kararının verilmesinde şiddetin ihtimal dahilinde olması yeterli sayılmalıdır.

 

2-Koruma kararları   soruşturulan dosyalar üzerinden Savcılık tarafından istenmektedir.

Bu durum yasanın res’en uygulanması bakımından oldukça  olumlu ise de şiddet mağdurlarının kolluğa başvurma zorunluluğu olmaksızın doğrudan Aile Mahkemesine başvurma olanağından henüz yeteri kadar yararlanmadıklarını göstermektedir.

 

Kadınların şiddetten korunma konusunda  cesaretlendirilmeleri  ve yasal düzenleme / yasal olanaklardan yararlanma olanakları  kadınlara etkili ve eylemli olarak duyurulmalıdır..

 

3-Kadınların ,şiddetten korunmada bir avukattan hukuki destek alması  yetersizdir.

CMK değişikliği sonrası mağdurlara baro tarafından vekil atanması olanağı kadın mağdurlarca bilinmemekte ve bu hak karakol ve diğer aşamalarda  kadınların anlayabileceği şekilde kendilerine bildirilmemektedir.

 

Bu nedenle kolluğun kadının insan hakları ve şiddetten korunma da yasal olanaklar konusunda eğitilmesi kadına yönelik şiddetle mücadelede  zorunluluktur.

 

4-Yasanın amacı gereği koruma kararlarının” DERHAL” verilmesi gerekirken bu süre  genel olarak korunma kararından beklenen yararı ortadan kaldırabilecek kadar uzun olabilmektedir.

Gece ve hafta sonu şiddet tatil yapmamaktadır.

 

Nöbetçi Mahkemelerin 24 saat karar verebilir durumda bulundurulmaları  zorunludur.

 

5-Aile gibi yaşayan fakat resmi nikah olmayan birlikteliklerde ve  ,boşanma sonrasında kadın  genellikle şiddete karşı korunamamakta ve  medeni durumuna göre ayrımcılığa uğramaktadır.

 

Şiddetten korunmak evrensel bir haktır ve kadınlar arasında medeni durumlarına göre ayrımcılığa derhal son verilmelidir.

 

6-Verilmiş koruma kararlarının etkin kontrolü yapılmamakta karara rağmen kadın yeniden şiddetle . karşılaşabilmekte ve hatta hayatını kaybedebilmektedir.

 

Koruma kararlarının fiilen yarar sağlaması ve etkin olması için DERHAL ve yeteri kadar önlem alınmalıdır.

 

7-Kadınların şiddet ve diğer hukuki sorunları nedeniyle adalete ulaşmaları ve bir avukattan hukuki destek almaları yeterli düzeyde değildir.

 

Kadının insan hakları ve adalete ulaşma konusunda yaygın bir bilgilendirme yapılması ve danışma/destek merkezlerinin oluşturulup sayısının arttırılması gerekmektedir.

 

8-Şiddetle etkili mücadelede  kadının aile içinde ve toplumdaki temel haklara aykırı  olan geleneksel rollerin devamı şiddetin de devamını sağlamaktadır.

 

Toplumsal cinsiyet ve kadının insan hakları konusunda  HEMEN yaygın bir eğitim ve davranış değişikliği için hükümet  ulusal bir eylem planı yapmalı ve kadın için devam eden eşitsiz hayatı  değiştirmelidir..

 

9-Koruma kararı verilmesinde mağdurun başvurundan başka ihbar yolu ile de karar verilebilme olanağı yeteri kadar kullanılmamaktadır.

 

Yurttaşların  kadına yönelik şiddet konusunda ihbar  yolunu denemeleri için cesaretlendirilmeleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili Kadın örgütlenmelerinin bildirimleri yeteri kadar önemli sayılmalıdır.

 

KADINLARA HUKUKİ DESTEK MERKEZİ DERNEĞİ (KAHDEM)

Adına

Av.Habibe Yılmaz Kayar

 

 

İllere göre dağılım:

 

Mahkeme

B.sayısı

Savcılık

% 40.6

Kişisel% 59.3

SHÇEK

Vekil

% 23

Kadın

%100

Erkek

%0

Kabul

% 74.5

Red

% 11.8

Ankara 1.

59

24

35

0

14

59

0

44

7

 

Mahkeme

B.sayısı

Savcılık

% 96.7

Kişisel

% 3.2

SHÇEK

Vekil

Kadın

%100

Erkek

Kabul

% 91.8

Red% 3.2

Burdur

61

59

2

 

0

61

0

56

2

 

Mahkeme

B.sayısı

Savcılı

% 89.5k

Kişise

% 10.4l

SHÇEK

Vekil

Kadın

%99.4

Erkek

% 0.5

Kabu

l% 86.8

Red% 13

Diyarbakır

335

300

35

 

0

333

2

291

44

 

Mahkeme

B.sayısı

Savcılık

%40.9

Kişisel

% 59

SHÇEK

Vekil

Kadın

% 100

Erkek

% 0

Kabul

%100

Red

Hatay sa.

22

9

13

 

0

22

0

22

0

 

Mahkeme

B.sayısı

Savcılık

% 69.9

Kişisel

% 30.6

SHÇEK

Vekil

%0.9

Kadın

% 96.7

Erkek

% 3.2

Kabul

% 82.8

Red

% 16.7

İstanbul

555

388

167

 

5

537

18

460

93

 

Mahkeme

B.sayısı

Savcılık

% 44.3

Kişisel

% 55.6

SHÇEK

Vekil

Kadın

% 7.5

Erkek

% 2.5

Kabul

% 78.4

Red

% 12.5

İzmir

616

273

343

 

0

539

77

483

77

 

Mahkeme

B.sayısı

Savcılık

% 94.7

Kişisel

% 5.2

SHÇEK

Vekil

% 2.6

Kadın

%100

Erkek

%0

Kabul

% 86.8

Red

%13.1

K.Ereğli

38

36

2

 

1

38

0

33

5

 

Mahkeme

B.sayısı

Savcılık

% 93.5

Kişise

l% 6.4

SHÇEK

Vekil

Kadın

% 2.2

Erkek

% 7

Kabul

% 98

Red

% 2

Konya

154

144

10

 

0

142

12

152

2

 

Mahkeme

B.sayısı

Savcılık

% 100

Kişisel

%0

SHÇEK

Vekil

Kadın

%100

Erkek

Kabul

%84.1

Red

% 15

Sivas

63

63

0

 

0

63

0

53

10

 

Mahkeme

B.sayısı

Savcılık

% 94.17

Kişisel

%5.8

SHÇEK

Vekil

% 1.9

Kadın

% 4.1

Erkek

% 4.8

Kabul,

%97

Red

% 3

Tarsus

103

97

6

 

2

97

5

100

3

 

Mahkeme

B.sayısı

Sav.cılık

% 84.6

Kişisel

%7.6

SHÇEK

%7.6

Vekil

Kadın

%100

Erkek

%0

Kabl

% 92.4

Red

%7.6

Yalova

13

11

1

1

0

13

0

12

1

 

 

Dayanak:11 ildeki Aile Mahkemeleri Değişik İş Defterine kayıtlı 2019 başvuru incelenmiştir.

 

Koruma Kararı İçin Aile Mahkemesine  Başvuru kaynağı:

Bu başvurulardan 1404  savcılıkca   % 69

614 sahsi başvuru                              % 30.4

1 SHÇK                                             %0.049

22 dosyada vekil var                          %1.08

 

Karar verilen  2000 dosyada:

1886 kabul                                        % 94.3

114 red                                              % 5.7

 

Cinsiyetlere göre:Toplam 2018

1706 kadın                                        % 84.5

244 erkek                                          % 12.09

 

 

Başvuru ile karar arasındaki ortalama süre:

Aynı Gün                                          :% 51

1 gün sonra                                       :% 26.5

2 Gün Sonra                                       % 6.2

3 Gün sonra                                       % 3.05

4 Gün sonra                                       % 2.75

5 Gün sonra                                       % 3.9

6 Gün sonra                                       % 2.4

7 gün sonra                                        % 1.2

7-10 gün arası                                    % 0.6    

10 gunden daha uzun                         %.2.5

 

Burdur  ;

Tüm başvurular aynı gün sonuçlanmıştır.

 

Karadeniz Ereğli

Başvuruların% 84 u ilk gün karara çıkmıştır.(38/32)

 

Diyarbakır;

335 başvurunun % 97.9 unu ilk gün karara bağlamıştır

 

Eyüp Mahkemeleri:

Toplam 177 başvurudan ilk gün sadece 8 ‘ini karara bağlamış(% 4.5 ) 2.Gün % 14 ,3.gün.%17  4.Gün %9 karar vermiştir.Böylece % 55den fazla başvuru ancak 5 ve sonrası günlerde karara çıkmıştır.

 

İstanbul Sirkeci

Toplam 53 başvurudan aynı gün hemen karar çıkan 3  dosya olup bu  oran % 5.6 dır.2.Gün % 41 karar cıkarken3.gün % 13 karar verilmiştir.

 

.

 

 

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat