KAHDEM 8 Mart 2009 Basın Açıklaması

 

DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK !!!

 

Bugün 8 Mart 2009

 

Dünya Kadınlar Günü.

 

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi – KAHDEM’ projesinin ise 2.yıldönümü

 

Türkiye’de ilk ve tek örnek olan ve internet aracılığı ile kadınların adalete ulaşmalarına destek amaçlı KAHDEM hukuki destek projesinden daha çok kadın yararlanıyor.

 

Tamamen gönüllü avukatlarca yürütülen  KAHDEM  Hukuki destek alanına bu gün itibarı ile  kadının insan hakları ve aile hukuku konusunda  1036 konuda soru yöneltilmiş 2297 yanıt verilmiş ve konu başlıkları 4.455.476 kez okunmuştur.Her soruya 2.2 oranında yanıt verildiği dikkate alındığında mesajlar 10 milyona yakın sayıda okunmuştur.

 

Bu sayı bir başarının değil, sorunun ne kadar yaygın ve sürekli olduğunun açık bir göstergesi olarak kabul edilmelidir.

 

Çünkü;

 

Geçen yıllarda olduğu gibi; 8 Mart 2009’da da;

 

Türkiye’de Kadınlar

 

-Evlendiğinde eşinin soyadını almak ve kişiliğe sıkı sıkıya bağlı bir hak olan soyadını terk etmek veya ancak eşinin soyadı ile birlikte olmak koşulu ile kullanmak zorunda,

 

-Evlendiklerinde babanın nüfus hanesinden eşinin nüfus hanesine taşınmak zorunda,

 

-Boşandıktan sonraki 300 gün içinde evlenmeleri yasak ,

 

-Kürtaj için eşinin rızasını almak zorunda ,

 

-Çocukların soyadının belirlenmesinde hiçbir söz hakkı yok.

 

-Evlat edinmede ve şiddetten korunmada medeni duruma göre ayrımcılık devam ediyor.

 

-Yargılamalarda Uluslararası sözleşmeler ve   bu sözleşmelere dayanılarak verilmiş kararlar  dikkate alınmıyor, uygulamıyor.

 

-Kadın örgütlerinin kadının temel insan hakları ihlalleri durumunda davaya katılma talepleri kabul edilmiyor.

 

-Namus savunması yasalardan çıkartılmıyor.

 

-Mesai saatleri dışında şiddetten korunmanın etkin bir yolu ve gerektiğinde yeterli sayıda sığınma evi yok ,

 

-Yasal olanaklar kadınlara yeteri kadar tanıtılmıyor ve adalete ulaşma mekanizmaları oluşturulmuyor, iyi ve başarılı uygulamalar da işlevsizleştiriliyor.

 

Kadın haklarının bir insanlık sorunu olduğunun bilincinde olarak ,

 

Biz KAHDEM olarak yasal düzenleme ve uygulamada kadınların insan hakları ihlallerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

 

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)

 

www.kahdem.org.tr

 

http://www.turkhukuksitesi.com/forumdisplay.php?f=78

 

kahdem@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat