KAHDEM 8 Mart Bildirisi

1857 New York: 12 saatlik günlük çalışma saatine, düşük ücrete karşı greve giden kadın işçiler fabrikaya kilitlendiler. Çıkan yangında, fabrika önüne kurulan barikatlardan kaçamayarak can verdiler. 1908 New York: 15.000 kadın daha kısa çalışma saati, daha iyi gelir ve oy hakkı için yürüdü. Doğum izni istediler. Kullandıkları slogan “Ekmek ve Gül ” dü. Ekmek yaşama güvencesi, karın tokluğunu, gül ise daha kaliteli yaşamı simgeliyordu.1910 Clara Zetkin, 2. Sosyalist Enternasyoneline bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı sırasında 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olmasını önerdi ve kabul edildi.

1977 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,8 Mart’I Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etti.

Bugün 8 Mart… Dünya Kadınlar Günü.

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi – KAHDEM’in de birinci yıldönümü.

Bugün de tüm dünyada kadının insan haklarının insan onuruna yakışır biçimde gerçekleşmemiş olmasından büyük kaygı duyuyoruz.

Hukukçu kadınlar olarak, ülkemizde; kadınların insan hakları konusunda güvence sağlayan ve Türkiye’nin taraf olduğu,Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve diğer hak bildirgelerine aykırı olarak,;

Hala;

 • Kadınların ;evlendiğinde eşinin soyadını almaya mecbur olduğunu,
 • Kadınların ;evlendiklerinde babanın nüfus hanesinden eşinin nüfus hanesine vatandaşlık değiştiricesine taşındığını,
 • Kadınların; boşandıklarında ya gebe olmadığına ilişkin muayeneye zorlandığını ,ya da gebe ise 300 gün içinde evlenmesine izin verilmediğini,
 • Kadınlar evlilik içinde ise , kürtaj için eşinin rızasını almak zorunda olduğunu tekrarlıyoruz.
 • Kadının insan haklarına ilişkin tüm evrensel düzenlemeler aykırı olarak, kadınlar için adaletsizlik devam ediyor.
 • Namus/töre bahanesi ile kadınların öldürülmeleri durumunda kadın örgütlerinin davaya katılma talepleri hala kabul edilmemekte ve sanık karşısında müdahil masası boş kalıyor..
 • CEDAW genel tavsiye kararı gereği olan “namus savunmasının yasalardan çıkarılması “ gerçekleşmediği gibi hala kadınlara karşı işlenen suçlarda, geleneksel zihniyetin devamı niteliğinde indirimler uygulanıyor.
 • 4320 sayılı yasa; evli olmayan kadınları şiddetten korumuyor ve bu yolla kadınlar arasında medeni durumlarına göre ayrımcılık uygulanıyor.
 • Evlat edinmede medeni duruma göre ayrımcılık yapılıyor
 • Medeni Kanunun yürürlüğüne ilişkin 10 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine gönderilen dosyalar için hala görüşme günü belirlenmiyor,2002 öncesi ve sonraki evlilik dönemleri arasındaki eşitsizlik devam ediyor ve bu düzenlemeden en çok kadınlar mağdur oluyor..
 • CEDAW sözleşmesinin gerekleri yerine getirilmiyor ve hatta Anayasa’nın 90/son amir düzenlemesine rağmen yasalardaki sözleşmeye aykırılıklar devam ettiriliyor ,ve yargılamalarda sözleşmenin doğrudan uygulanma yoluna yeteri kadar gidilmiyor.
 • Yine CEDAW gereği ayrımcılığın/eşitsizliğin ortadan kalkması için özel geçici önlemlere Anayasa ‘da yer verilmiyor..

Bu konularda ciddi,samimi ve uygulanabilir/izlenebilir adımlar atılmasınının hükümetlerin sorumluluğu olduğunu yeniden hatırlatıyor ve Kadının insan Haklarının fiilen gerçekleşmesi için ulusal politikalar oluşturulmasını talep ediyoruz.

Bugün 8 Mart, aradan yıllar geçti, kadınlar hala aynı şeyi talep ediyor :
Ekmek ve Gül,
Ekmek ve Gül!

Türk Hukuk Sitesi
KAHDEM (Kadınlara Hukuki Destek Merkezi)
ve KHÇG (Kadın Hakları Çalışma Grubu)
Üyeleri

http://www.turkhukuksitesi.com/hukuk_haberleri.cgi?do=ths

 

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat