KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries from Mart 2009

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Paneli

Mart 26th, 2009 · No Comments


[Read more →]

Tags: Diğer

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme-Boşanma

Mart 14th, 2009 · No Comments

Türk Medeni Kanunu, eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi halinde onunla birlikte yaşamanın diğer eşten beklenememesi koşulunu getirmiş, bu konu mutlak boşanma nedeni olmaktan çıkarılmıştır. O halde mahkemece davacıya delillerini ibraz için kesin önel verilmediğinden çekilmezlikle ilgili delillerini ibraz için usulüne uygun önel verilmesi, bu konuda delil ibraz ettiğinde delillerin toplanarak hep birlikte takdiri ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

[Read more →]

Tags: Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme-Boşanma

Yoksulluk Nafakası

Mart 14th, 2009 · No Comments

Davacı-karşı davalı kadın, yargılamanın hiçbir aşamasında yoksulluk nafakası talebinde bulunmamış olup, talep olmadığından yoksulluk nafakasına hükmedilmesi mümkün değildir.

Kaldı ki Türk Medeni Kanunu’nun 162 maddesi uyarınca “Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış “ nedeniyle boşanma kararı verilmiş ve karar kesinleşmiştir, bu durumda ayrıca kusur değerlendirilmesi yapılamaz. Zira davacı kocanın bu hususta açtığı dava kabul edilmiş ve kusurun tamamının davalı kadında olduğu kabul edilmiş ve karar boşanma yönünden kesinleşmiştir. Bu durumda da yoksulluk nafakasına hükmedilemez.

[Read more →]

Tags: Diğer

Sadakatsizlik

Mart 14th, 2009 · No Comments

Davalı kadının kocası işe gittikten sonra, kocasının amcasını eve aldığı, bu kişinin sabah saat 08.30 - 09.00 gibi gelip, akşam saat 16.00-l6.30′a kadar uzun süre evde kaldığı, bu durumun sık sık tekrarlandığı ve devam edegeldiği anlaşılmaktadır. Kadının gerçekleşen eylemi sadakatsizlik olup bu hal evlilik birliğini temelinden sarsar.

[Read more →]

Tags: Zina Sebebi İle Boşanma

Zina Sebebi İle Boşanma

Mart 14th, 2009 · No Comments

Davacı kadının daha önce açtığı davadan feragatından sonra davalı kocanın bir başka kadınla düğün yaparak evlendiği ve onunla birlikte yaşadığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 161. madde koşulları oluşmuştur. Davanın kabulüne karar verilmesi gerekir

[Read more →]

Tags: Zina Sebebi İle Boşanma

Aile Konutu

Mart 14th, 2009 · No Comments

Davacının dava konusu konutun ölen eşiyle birlikte oturdukları konut olduğunun tespitini istemekte hukuki yararı bulunmaktadır. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz için şerh verilebilmesi için evlilik birliğinin devam ediyor olması gerekir. Evlilik birliği diğer eşin ölümü nedeniyle sona erdiğinden şerh konulamaz.

[Read more →]

Tags: Aile Konutu

Terk Sebebi ile Boşanmada Manevi Tazminat

Mart 14th, 2009 · No Comments

Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi uyarınca tazminata hükmedilmesi için boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kişilik haklarına saldırının varlığı gerekir.

Terk sebebiyle boşanmaya karar verilmiş olmakla boşanmaya sebep olan olaylardan dolayı davacı kocanın kişilik haklarına saldırı oluştuğundan söz edilemez.

[Read more →]

Tags: Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

Mart 14th, 2009 · No Comments

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Tarafların evlendikten sonra üç ay birlikte kaldıkları sabit olmakla, altı aydan beri birlikte oturma hususu gerçekleşmemiştir

[Read more →]

Tags: Diğer

Babalık Davası

Mart 14th, 2009 · No Comments

Dava babalığın tesbiti ile maddi ve manevi tazminat isteklerine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 301. maddesine dayalı babalık hükmü aile mahkemesinin görevine girmekte ise de birlikte istenilen maddi ve manevi tazminatın dayanağı Borçlar Kanunu olduğundan, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu nedenle mahkemece bu isteklerle ilgili tefrik kararı verilmesi ve davaya Asliye Hukuk Mahkemesi olarak bakılması gerekir.

[Read more →]

Tags: Babalık Davası

Maddi/Manevi Tazminat-Boşanma

Mart 14th, 2009 · No Comments

Boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan eş, kusurlu olan eşinden manevi tazminat talep edebilir. Dosya kapsamından, boşanmaya neden olan olaylarda manevi tazminat isteyen eşin ağır ya da eşit kusurlu olmadığı ve kişilik haklarının saldırıya uğradığı anlaşılmaktadır. Bu durumda tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas teşkil eden fiilin ağırlığı ve hakkaniyet kuralları göz önünde tutularak manevi tazminata karar verilmelidir.

[Read more →]

Tags: Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma