Acil ve Talep Olmaksızın 6284 Kararı Verilmelidir

İNFAZ YASASI GEREĞİ SALIVERİLEN VEYA AÇIK CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKANLARIN KADINLARA YENİDEN ŞİDDET UYGULAMA TEHLİKESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ACİL VE TALEP OLMAKSIZIN 6284 KARARI VERİLMELİDİR.

Yürürlüğe giren infaz yasası gereği kadına suçlardan mahkum olmuş tüm mahkumlar ya salıverilmekte ya da açık cezaevi uygulaması sebebi ile izinli sayılarak salıverilmektedir. Suçların mağduru olan kadınların salıverilen veya açık ceza evinden izinli çıkan şiddet faillerinin süreçlerini takip etmesi mümkün olmadığı gibi salgın önlemleri kapsamında fiilen olası şiddet konusunda girişimde bulunmaları olanaksız durumdadır.

Bu nedenle ve acil olarak, taraf olduğumuz ve doğrudan uygulanabilme özelliğine sahip yasa hükmü niteliğindeki CEDAW , AİHS ve İstanbul Sözleşmesi 56/b maddesinde düzenlenen devlet yükümlülükleri dikkate alınarak:

1-Acilen ve talep olmaksızın mağduru kadın olan tüm salıverilen ve izinli çıkan faillerin tamamı aleyhine 6284 Sayılı yasa gereği şiddetin önlenmesi kararı verilmesini,

2-Mevcut ve yürürlükte olan 6284 kararlarının talep olmaksızın uzatılmasını,

3-Şiddetin önlenmesi için 183 ve KADES etkinliği arttırılmasını,

4-Doğrudan karakol veya Mahkemelere başvurular dahil olmak üzere ,Barolar ve STK ‘ların ihbarları ile de 6284 kararları verilmesini,

5-6284 kararlarının kollukça sıkı şekilde takip edilmesini talep ediyoruz.

KAHDEM

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat