RKB Kararı Cedaw Komitesi

Birleşmiş Milletler CEDAW/C/51/D/28/2010Bu çeviri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Gülay Aslan tarafındanRaoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü için yapılmıştır.Dağıtım: Genel13 Nisan 2012Orijinali: İngilizceKadınlara Karşı Her Biçimiyle AyrımcılığınOrtadan Kaldırılması SözleşmesiKadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması KomitesiBaşvuru No. 28/2010Komite’nin 13 Şubat-2 Mart 2012 tarihindeki birinci oturumunda kabul edilen GörüşleriBaşvurucu: R.K.B. (Avukat Özge Yıldız Arslan … Devamını oku…

MG VS Türkiye AİHM Kararı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİİKİNCİ BÖLÜMM.G. / TÜRKİYE(Başvuru No. 646/10)KARARSTRAZBURG22 Mart 2016İşbu karar Sözleşme’nin 44 § 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup bazı şekli değişikliklere tabi tutulabilir.© T.C. Adalet Bakanlığı, 2016. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yapılmış olup, Mahkeme açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. … Devamını oku…

Opuz Vs Türkiye AİHM Kararı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE OPUZ – TÜRKİYE (Başvuru no. 33401/02) KARAR STRAZBURG 9 Haziran 2009 İşbu karar AİHS’nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir. USUL Bu dava, Nahide Opuz (“başvuran”) adlı T.C. vatandaşı tarafından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, 15 Temmuz 2002 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme’nin … Devamını oku…

6284 Nolu Yasa

KANUN NO: 6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kabul Tarihi: 8 Mart 2012 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Mart 2012 – Sayı: 28239 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar Amaç, kapsam ve temel ilkeler MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi … Devamını oku…

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat