KAHDEM 25 Kasım 2009 Basın Açıklaması

KADINLAR HER SAAT ŞİDDET GÖRÜYOR;

AMAAİLE MAHKEMELERİ MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ÇALIŞMIYOR!

KAHDEM olarak, bu yılki 25 Kasım 2009 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde, Aile Mahkemelerinin mevcut işleyişindeki sorunlara dikkat çekmek ve alınabilecek önlemler konusunu tartışmaya açmak istiyoruz.

Bilindiği gibi, yasalarımızda tanımlanmış veya onun dışında muhtemel şiddetten korunmak için, ister ihbarla, ister savcılık aracılığı ile veya doğrudan şahsi başvuru yapıldığında koruma kararı verebilen tek görevli yer Aile Mahkemeleridir.

Şiddetin önlenmesi ve mağdurun korunması için bu kadar önemli konuma sahip olan Aile Mahkemeleri ise, yasayla kendilerine yüklenen görevleri, şiddetin bütüncül olarak değerlendirilmemesi ve eksik düzenleme sebebi ile gereği gibi yerine getirememektedir. 

 

Örneğin:1.SORUN: Şiddetin daha çok yaşanabildiği gece ve hafta sonlarında, koruma kararı verecek olan Aile Mahkemeleri kapalıdır. Yani mesai saatleri dışında kadınlar, şiddetten korunma olanağından yoksundur. Bu durum, şiddet uygulayan aile bireyi için suç işlemeye teşvik edici nitelikte olup, mağdurlar içinse yasa uygulayıcı tarafından şiddete maruz kalmaktan korunmanın mümkün olmaması ve mesai saatleri dışında şiddete boyun eğme ile sonuçlanmaktadır.

1.ÇÖZÜM ÖNERİSİ : Bu çok önemli sorunun çözümü için, mesai saatleri dışında, gece ve hafta sonu süresince koruma kararı verilmesini sağlayacak bir yeni işleyişin planlanması kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

 

Bunun için,  

a) Kadınların insan hakları ve konuyla ilgili uluslararası sözleşme , standartlar ve kadına yönelik şiddet konusunda tüm savcıların eğitimden geçirilmesini,  

b) Nöbetçi savcıların koruma kararı verebilmesi için yasal düzenleme yapılmasını,  

c) Kolluk güçlerine yapılan başvurunun veya ihbarın savcılığa hemen bildirilmesi üzerine gerekli koruma kararlarının savcılıkça hemen alınmasını,  

d) Savcılığın vereceği koruma kararının kolluk gücüne beklemeksizin bildirilmesini ve hatta bu koruma kararının şiddet uygulayana tebliğ edilerek ihtarın kapsamının açıklanmasını,  

e) Kolluk gücünün, koruma kararının uygulanması için gerekli izleme görevine derhal başlamasını, savcılıkça verilen kararların, takip eden ilk iş gününde Aile Mahkemesinin onayına sunulmasını öneriyoruz.2.SORUN: Mesai saatlerinde şiddetten korunmak için doğrudan Aile Mahkemelerinde dava açan kadınların başvuruları, tevzi bürosunda bekletilmekte ve dosyalar ertesi günü mahkemeye gönderilmektedir. Bu durum, zamanında ve etkin karar almayı engellemekte ve koruma kararlarının derhal verilmesi ilkesini açıkça ihlal etmektedir.

2.ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Mesai saatlerinde şahsen Aile Mahkemesine yapılan başvuruların hiç beklemeksizin, aynı gün ve saatte ilgili mahkemeye dağıtılması için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

 

Bu işleyiş, koruma için başvuran kadının ve varsa tanığın hemen dinlenmesine olanak sağlayacağı gibi, beklemeden oluşturulacak koruma kararının bir örneğinin kadına verilmesi ile kararın kapsamının kadın tarafından hemen öğrenilmesine olanak sağlayacaktır.KAHDEM olarak kadınların ve çocukların şiddetten korunmasında etkin işleyişi sağlayıcı önlemleri almanın hükümetlerin sorumluluğunda olduğunu bir kez daha hatırlatıyor ve hükümeti gerekli yasal düzenlemeler için beklemeden harekete geçmeye davet ediyoruz.

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği
Yönetim Kurulu

 

 

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat