Töre savunması yapan avukata disiplin cezası verildi

Diyarbakır Barosu /Disiplin Kurulu

Karar

Özet:
“tüm dosya kapsamı dikkate alındığında baromuz üyesi Av.Z.Y.nin töre cinayeti nedeniyle yargılanmakta olan müvekkillerinin savunmasında hakkında disiplin soruşturması açılmasını gerektiren sözlerin savunma hakkı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği kurulumuzda tartışılmış olup 1136 sayılı Avukatlık kanununun 158 maddesi esas alınarak şikayetli avukatın TBB meslek Kurallarının 3,4,5,ve 6.maddeleri ile Avukatlık kanununun 34.maddesi gözönünde bulundurulduğunda yapılan savunmanın ilgili maddeleri ihlal ettiği kanaatine varılmış ve kullanılan sözlerin savunma hakkı kapsamında düşünülmesine olanak görülmemiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Diyarbakır Barosuna ….. sicil numarası ile kayıtlı şikayetli avukat Z.Y. hakkındaki şikayetin dosya kapsamındaki belge bilgi ve deliller ışığında sabit olan eylemi Avukatlık Yasası 34.ve 134 maddelerine ve Meslek Kurallarının 3,4,5 ve 6 maddelerine açıkça aykıırlık teşkil ettiğinden kabulü ile … sicil numarası ile Baromuza kayıtlı Av.Z.Y.nın Avukatlık kanunu 135/1 maddesi uyarınca UYARMA cezası ile cezalandırılmasına…..08.06.2011

——————
Av.Habibe YILMAZ KAYAR
 

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat