RKB Kararı Cedaw Komitesi

Birleşmiş Milletler CEDAW/C/51/D/28/2010Bu çeviri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Gülay Aslan tarafındanRaoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü için yapılmıştır.Dağıtım: Genel13 Nisan 2012Orijinali: İngilizceKadınlara Karşı Her Biçimiyle AyrımcılığınOrtadan Kaldırılması SözleşmesiKadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması KomitesiBaşvuru No. 28/2010Komite’nin 13 Şubat-2 Mart 2012 tarihindeki birinci oturumunda kabul edilen GörüşleriBaşvurucu: R.K.B. (Avukat Özge Yıldız Arslan … Devamını oku…

MG VS Türkiye AİHM Kararı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİİKİNCİ BÖLÜMM.G. / TÜRKİYE(Başvuru No. 646/10)KARARSTRAZBURG22 Mart 2016İşbu karar Sözleşme’nin 44 § 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup bazı şekli değişikliklere tabi tutulabilir.© T.C. Adalet Bakanlığı, 2016. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yapılmış olup, Mahkeme açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. … Devamını oku…

Opuz Vs Türkiye AİHM Kararı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE OPUZ – TÜRKİYE (Başvuru no. 33401/02) KARAR STRAZBURG 9 Haziran 2009 İşbu karar AİHS’nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir. USUL Bu dava, Nahide Opuz (“başvuran”) adlı T.C. vatandaşı tarafından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, 15 Temmuz 2002 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme’nin … Devamını oku…

6284 Nolu Yasa

KANUN NO: 6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kabul Tarihi: 8 Mart 2012 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Mart 2012 – Sayı: 28239 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar Amaç, kapsam ve temel ilkeler MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi … Devamını oku…

İstanbul Sözleşmesi Yürürlüktedir

İstanbul Sözleşmesi, kadınların, çocukların herkesin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve şiddet mağdurlarının korunması, rehabilitasyonu ve bir daha aynı şiddet vakalarının yaşanmaması için topyekûn bir birlikteliği öngören, herkesin yaşama hakkının teminatı bir uluslararası antlaşmadır. İstanbul Sözleşmesi; çok uzun yıllardır sürdürülen kadın hakları mücadelesi ve kazanımları ile hazırlanmıştır. Bu nedenle binlerce yıllık mücadeleye dayanan, … Devamını oku…

İstanbul Sözleşmesi Tam Metin

Avrupa Konseyi Anlaşmalar Serisi-No.210 İstanbul, 11.V.2011 Giriş Kadınlara Yönelik şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrupa Konseyi üye devletleri ve işbu Sözleşmeyi imzalayan diğer devletler, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’ni (ETS (Avrupa Antlaşmaları Serisi) No.5, 1950) ve bu sözleşmenin Protokollerini, Avrupa Sosyal Şartı’nı (ETS No.35,1961, 1996 … Devamını oku…

Acil ve Talep Olmaksızın 6284 Kararı Verilmelidir

İNFAZ YASASI GEREĞİ SALIVERİLEN VEYA AÇIK CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKANLARIN KADINLARA YENİDEN ŞİDDET UYGULAMA TEHLİKESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ACİL VE TALEP OLMAKSIZIN 6284 KARARI VERİLMELİDİR. Yürürlüğe giren infaz yasası gereği kadına suçlardan mahkum olmuş tüm mahkumlar ya salıverilmekte ya da açık cezaevi uygulaması sebebi ile izinli sayılarak salıverilmektedir. Suçların mağduru olan kadınların salıverilen veya açık ceza evinden … Devamını oku…

KADES – Kadın Acil Destek İhbar Sistemi

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından … Devamını oku…

KADINLARIN NAFAKA HAKKINA DOKUNMAYIN !

Medeni Kanun’un 175’inci Maddesi’nde Kadınların Aleyhine Yapılmak İstenen Değişikliklere Dair Görüşümüzdür Son günlerde, boşanma durumunda yoksulluğa düşeceği tespit edilen kişilere verilmesi öngörülen yoksulluk nafakasının düzenlenmesini içeren Medeni Kanun’un 175’inci ve 176’ncı maddelerinde değişiklik yapılacağına dair haberlerin sayısı artmıştır. Yapılması planlanan bu değişikliğe istinaden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından 10 Ekim … Devamını oku…

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat