6284 SAYILI KANUN GEREĞİ VERİLEN – TEDBİR KARARININ UZATILMASI TALEPLERİ REDDEDİLİYOR.

6284 SAYILI KANUN  GEREĞİ VERİLEN – TEDBİR KARARININ UZATILMASI TALEPLERİ REDDEDİLİYOR. 1-KANUNUN AMACI: Bilindiği gibi 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 8 Mart 2012 tarihinde   kabul edilerek  20 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Düzenlemeye göre  kanunun  amacı ( m1/1)”” şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin … Devamını oku…

Kadınlar için 300 günlük bekleme süresi ayrımcılık- AİHM kararı

8. madde • Özel hayat • Ulusal mahkemelerin, başvuranın gebe olmadığını kanıtlamak için tıbbi muayeneye tabi tutulmaksızın, yeniden evlenmek isteyen boşanmış kadınlar için öngörülen üç yüz günlük yasal bekleme süresinden (iddet müddeti) muaf tutulma talebini reddetmesi • Modern bir toplumda gerçekçi olmayan, babalığın biyolojik olarak belirlenmesine imkân verme amacı • Bir kadının özel hayatının mahremiyetiyle yakından bağlantılı olan gebe olup olmadığı sorusu • Kadınların bir birey olarak gelişimi için fiziksel ve psikolojik önemi göz ardı edilen kadın cinselliğine ilişkin geleneksel görüşü yansıtan kadın biyolojik özelliklerinin nedeni • İlgili ve yeterli gerekçelerin bulunmaması • Orantısız tedbir.
14. madde (+12. madde) • Evlenme • Dar takdir yetkisi • Doğması muhtemel bir çocuğun nesebiyle ilgili belirsizliklerin önlenmesi amacıyla haklı gösterilemeyecek olan cinsiyete dayalı doğrudan ayrımcılık • Nesnel olarak haklı ve gerekli gösterilmemiş muamele farklılığı.
34. madde • Mağdur • Evlenme ehliyetine sahip boşanmış kadınlar kategorsine ait olduğu gerekçesiyle, ihtilaf konusu süreyi öngören yasal hükmün etkilerine doğrudan maruz kalan ilgili

KAHDEM 16 YAŞINDA

KAHDEM DESTEK MERKEZİNE GELEN MESAJLARIN YILLARA GÖRE TOPLAM OKUNMA SAYISI8 Mart 2007- başlama tarihi8 Mart 2008 KAHDEM 1 Yaşında ……… 1.090.6658 Mart 2009 KAHDEM 2 Yaşında …….. 4.467.3028 Mart 2010 KAHDEM 3 Yaşında …… 9.005.6878 Mart 2011 KAHDEM 4 Yaşında …… 14.628.9558 Mart 2012 KAHDEM 5 Yaşında …… 22.751.2278 Mart 2013 KAHDEM 6 Yaşında …… … Devamını oku…

RKB Kararı Cedaw Komitesi

Birleşmiş Milletler CEDAW/C/51/D/28/2010Bu çeviri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Gülay Aslan tarafındanRaoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü için yapılmıştır.Dağıtım: Genel13 Nisan 2012Orijinali: İngilizceKadınlara Karşı Her Biçimiyle AyrımcılığınOrtadan Kaldırılması SözleşmesiKadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması KomitesiBaşvuru No. 28/2010Komite’nin 13 Şubat-2 Mart 2012 tarihindeki birinci oturumunda kabul edilen GörüşleriBaşvurucu: R.K.B. (Avukat Özge Yıldız Arslan … Devamını oku…

MG VS Türkiye AİHM Kararı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİİKİNCİ BÖLÜMM.G. / TÜRKİYE(Başvuru No. 646/10)KARARSTRAZBURG22 Mart 2016İşbu karar Sözleşme’nin 44 § 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup bazı şekli değişikliklere tabi tutulabilir.© T.C. Adalet Bakanlığı, 2016. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından yapılmış olup, Mahkeme açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. … Devamını oku…

Opuz Vs Türkiye AİHM Kararı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE OPUZ – TÜRKİYE (Başvuru no. 33401/02) KARAR STRAZBURG 9 Haziran 2009 İşbu karar AİHS’nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir. USUL Bu dava, Nahide Opuz (“başvuran”) adlı T.C. vatandaşı tarafından Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, 15 Temmuz 2002 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme’nin … Devamını oku…

6284 Nolu Yasa

KANUN NO: 6284 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kabul Tarihi: 8 Mart 2012 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Mart 2012 – Sayı: 28239 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar Amaç, kapsam ve temel ilkeler MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi … Devamını oku…

İstanbul Sözleşmesi Yürürlüktedir

İstanbul Sözleşmesi, kadınların, çocukların herkesin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan ve şiddet mağdurlarının korunması, rehabilitasyonu ve bir daha aynı şiddet vakalarının yaşanmaması için topyekûn bir birlikteliği öngören, herkesin yaşama hakkının teminatı bir uluslararası antlaşmadır. İstanbul Sözleşmesi; çok uzun yıllardır sürdürülen kadın hakları mücadelesi ve kazanımları ile hazırlanmıştır. Bu nedenle binlerce yıllık mücadeleye dayanan, … Devamını oku…

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat